Wordt osteopathie vergoed?

Ja, bijna alle zorgverzekeraars vergoeden een deel of de gehele behandeling. Klik hier voor een overzicht. Voor juiste gegevens kunt u het beste uw polis of verzekeraar raadplegen, omdat per ziektekostenverzekering en per polis andere voorwaarden kunnen gelden.

Aangezien wij zijn geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) komt u, indien uw polis daarin voorziet, in aanmerking voor vergoeding. Uw zorgverzekeraar heeft een lijst waarop de geregistreerde osteopaten vermeld staan.

Is verwijzing door uw huisarts noodzakelijk?

Nee, er is geen verwijzing noodzakelijk. Maar een nauwe samenwerking met uw huisarts kan wel bijdragen aan een optimale zorg. Bij de osteopaat staat veiligheid van de patiƫnt voorop. Hij onderhoudt de contacten met de artsen en zal in geval van nood of bij behoefte aan aanvullende informatie, direct contact opnemen met uw huisarts of uw behandelend specialist.

De osteopaat is opgeleid om ernstige ziekteverschijnselen op te merken en zal te allen tijde hiervan melding maken. In twijfel gevallen zal er overlegd worden met uw huisarts. Indien u wenst, sturen wij een rapportage aan uw huisarts.